Jak wyceniać prace glazurnicze?

Praca glazurnika składa się nie tylko z układania płytek, ale także z wszelkich czynności przygotowawczych oraz wykończeniowych. To kształt planowanej inwestycji określa nam ilość dodatkowych zabiegów. Czymś innym jest zrobienie łazienki, ułożenie prostej podłogi, czy wykonanie tarasu. Za każdym razem, gdy zależy nam na trafnych obliczeniach co do wydatków za usługę, zaleca się dokonanie szczegółowej analizy inwestycji w oparciu o wiedzę z zakresu technologii prac budowlanych i glazurniczych. Nie powinniśmy podejmować próby obliczania kosztów robocizny płytkarza na podstawie samej ceny za metr kwadratowy ułożenia płytek. Takie wyliczenie najczęściej obarczone jest niedoszacowaniem, co w konsekwencji może narażać inwestora na wystąpienie nieprzewidzianych wydatków, natomiast wykonawcę na ryzyko poniesienia strat.

Kluczowym w kwestii wycen glazurniczych będzie ustalenie, co rozumiemy przez „ułożenie metra kwadratowego płytek”, bo właśnie to przysparza niemałych problemów zarówno wykonawcom jak i inwestorom.

Ułożenie metra kwadratowego płytek

Ogólna cena za metr kwadratowy odnosi się do układania płytek (I gatunku) w typowym wymiarze 33×33 (obecnie to jednak najczęściej 30×60 oraz 60×60) na prostym i przygotowanym podłożu. Należy mieć na uwadze, że w przypadku małych zleceń, mniejszych niż 10m², cena za metr kwadratowy ułożenia płytek będzie wyższa, aniżeli przy pracach dużych. Jak widać, ułożenie metra kwadratowego płytek nie odnosi się do kompleksowej usługi zawierającej wszelkie dodatkowe czynności, typu: zabiegi glazurnicze, prace przygotowawcze i wykończeniowe. One powinny stanowić osobne punkty wyceny.

Cena ze względu na format

W celu obliczenia przybliżonej ogólnej ceny ułożenia metra kwadratowego płytek mniejszych niż typowe, proponuję opcję skorzystania ze wzoru:

a.pdf_-_2016-08-10_22.52.01

gdzie:

a – pole powierzchni typowej płytki
b – pole powierzchni mniejszej płytki
c – cena m2 ułożenia typowej płytki

Przykład:

typowa płytka – 33×33 (pole powierzchni jednej płytki = 0,11m2)
mniejsza płytka – 20×25 (pole powierzchni jednej płytki = 0,05m2)
cena m2 ułożenia typowej płytki = 70zł/m2

rownanie2

Powyższy wzór nie powinien być stosowany dla mozaiki, kamyków, dekorów, cygar, listew szklanych oraz płytek wielkoformatowych, spieków kwarcowych. Klejenie tego typu materiału powinno być wycenianie indywidualnie.

W przypadku innych formatów, by odeprzeć zarzuty, co do słuszności powyższego sposobu obliczania ceny, proponuje małą analizę:

Dla płytek w typowym wymiarze (33×33 i większym) – metr kwadratowy składa się maksymalnie z dziewięciu płytek, natomiast kiedy mamy do czynienia z wielkością 20×25 – na metrze kwadratowym musimy ułożyć już dwadzieścia płytek. Każda kafelka wymaga osobnego klejenia i ustawiania, dlatego rzeczą naturalną jest, że cena usługi rośnie wraz ze zmniejszającym się formatem. Stąd można również wnioskować, że typowe formaty, takie jak: 33×33, 30×60 i 60×60, generują najmniejsze koszta robocizny.

Cena ze względu na rodzaj materiału i miejsce układania

Cenę za metr kwadratowy różnicuje się nie tylko przez format, ale i ze względu na rodzaj materiału i miejsce układania. Ułożenie ścian wymaga więcej czasu aniżeli podłogi. Ceramika, gres, klinkier, kamień – każdy z tych materiałów zachowuje się inaczej, jedne dają się ciąć za pomocą maszynki ręcznej, inne już nie. Ceramikę ścienną obrabia się stosunkowo łatwo, gres i klinkier trudniej, natomiast kamień naturalny jest najbardziej kapryśny, wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi.

Kiedy już ustalimy cenę za metr kwadratowy, uwzględniając format, materiał i miejsce, możemy przejść do zliczania kosztów za wszelkie dodatkowe prace: zabiegi glazurnicze, prace przygotowawcze i wykończeniowe. Z reguły, im bardziej żmudna jest dana praca, tym droższa – wiąże się to również ze skalą trudności danej czynności oraz kosztem zużycia narzędzi.

Zabiegi glazurnicze

Otwory, wycięcia, szlifowanie krawędzi – najłatwiej będzie zrobić w miękkim materiale, najtrudniej w gresie, czy twardym kamieniu. Precyzyjne cięcia wykonywane na maszynie wodnej również stanowią osobny punkt wyceny. Warto tu podkreślić, że w przypadku materiałów, które nie sposób ciąć maszynką ręczną (m.in. kamień, gruby klinkier, oraz płytki z głęboko fakturowaną powierzchnią) należy liczyć się z kosztami za każdy metr bieżący cięcia.

Dodatkowe punkty wyceny powinny tyczyć się również: układania/nacinania cokołów/czół, układania małych elementów glazurniczych (dekory, cygara, pasy mozaiki), zakładania profili glazurniczych, wykonywania cięć po łuku oraz innych.

Fugowanie może lecz nie musi zawierać się w cenie ułożenia metra kwadratowego płytek. Wpływ na to ma rodzaj i ilość spoiny oraz miejsce spoinowania. Łazienki zwykle wymagają indywidualnego podejścia, a cena fugowania nie zawiera się w usłudze położenia płytek. W przypadku fugi epoksydowej cena spoinowania wzrasta. Podobnie rzecz ma się do spoinowania drobnych kafelków takich jak cegiełki czy mozaika. Wyceniając spoinowanie dużych płytek najlepiej obliczyć metry bieżące. W tym celu można posłużyć się poniższym wzorem. Wyprowadza on wynik dla jednego metra kwadratowego płytek, w zależności od formatu.

(bok A płytki + bok B płytki ) x (m2 ÷ pole powierzchni płytki)

Przykład:

płytka 30×60 (pole powierzchni jednej płytki = 0,18m2)

(0,3 + 0,6) x (1 ÷ 0,18) = 5 mb/m2

Należy zdać sobie sprawę, że tej metody wyceny spoinowania nie powinniśmy stosować w przypadku płytek o bardzo małych rozmiarach. Wycena fugowania mozaiki powinna być sprawą indywidualną, i raczej ustalaną za metr kwadratowy.

Prace przygotowawcze i wykończeniowe

Oprócz prac stricte glazurniczych należy skalkulować również czynności przygotowawcze i wykończeniowe – to właśnie one pochłaniają lwią część wyceny. Należą do nich: skucie i utylizacja płytek, wyrównanie i przygotowanie podłoża, przeróbki instalacyjne, wykonanie i instalacja zabudów/pólek/brodzików/wanien, zastosowanie uszczelnień podpłytkowych, dylatacji, korygowanie i prostowanie powierzchni schodów, montaż ceramiki i armatury, malowanie, uszczelnienia, i inne. W zależności od kształtu inwestycji, poszczególnych prac dodatkowych raz jest więcej, innym razem mniej. Należy jeszcze raz podkreślić, że nawet drobne prace przygotowawcze, jak chociażby powierzchniowe wyrównywanie podłoża, czy nawet gruntowanie nie należą do ceny za metr kwadratowy ułożenia płytek. Każdą czynność liczy się z osobna.

Lokalizacja i komfort pracy

Jeśli lokalizacja inwestycji powoduje trudności logistyczne lub jeśli komfort pracy glazurnika jest niski, należy liczyć się z tym, że za usługę przyjdzie zapłacić nam więcej. Podwyższone ceny usług obserwujemy najczęściej w dużych miastach – ma to ścisły związek z trudnościami komunikacyjnymi, utrudnionym dostępem do miejsca zlecenia. W interesie inwestora jest zapewnienie płytkarzowi możliwie najlepszego komfortu pracy.

Przykładowa wycena

Poniżej, na przykładzie kompleksowego remontu łazienki podaję punkty szczegółowej wyceny glazurniczej dla tego pomieszczenia, w kolejności zgodnej z technologią wykonywania prac.

1. Demontaż wanny, umywalki, kaloryfera, elementów łazienkowych
2. Skucie glazury i terakoty (z wyniesieniem i utylizacją)
3. Kompleksowe wykonanie sufitu podwieszanego
4. Przeróbki hydrauliczne
5. Przeróbki elektryczne
6. Montaż/zabudowa stelaża podtynkowego
7. Gruntowanie, wyrównanie, przygotowanie powierzchni
8. Wykonanie stelaża pod półkę
9. Wykonanie uszczelnienia podpłytkowego
10. Montaż i zabudowa wanny
11. Układanie glazury (ceramika rektyfikowana 30×60)
12. Układanie terakoty (gres 40×40)
13. Układanie pasów mozaiki
14. Ścinanie krawędzi dla narożników zewnętrznych
15. Wykonanie otworów
16. Wykonanie cięcia precyzyjnego
17. Wykonanie wejścia rewizyjnego
18. Fugowanie fugą epoksydową
19. Montaż kaloryfera
20. Montaż kompletu WC (sedes, przycisk, deska)
21. Montaż kompletu umywalkowego (umywalka, bateria, syfon, zaworki)
22. Montaż baterii wanny z uchwytem słuchawki
23. Montaż mebli łazienkowych
24. Montaż elementów łazienkowych
25. Montaż lustra
26. Wykonanie uszczelnień silikonowych
27. Czyszczenie, impregnacja
28. Transport materiału

Co daje szczegółowa wycena?

Szczegółową wycenę warto tworzyć. Dzięki niej poznajemy koszta robocizny jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli nam to uniknąć możliwych nieporozumień, oraz zredukuje do minimum ewentualne wystąpienie kosztów nieprzewidzianych. Wycena glazurnicza wylicza nie tylko realne koszta robocizny, ale i ukazuje poziom profesjonalizmu wykonawcy, jego wiedzę z zakresu technologii prac budowlanych oraz kafelkarskich.

J. T.

Artykuł ukazał się w magazynie branżowym
Atlas Fachowca (nr 1 marzec 2018) oraz na portalu AF:

Magazyn AF – Jak wyceniać prace glazurnicze?
Portal AF – Jak wyceniać prace glazurnicze?